Çocuklarda Kariyer Planlaması

ASTROLOJİ VE ELEMENTLER

Yeryüzünde bulunan tüm ölümlü canlıların 4 elementten meydana geldiği kavramı, bir teori olarak ilk kez MÖ 5. yüzyılda Sicilyalı Empedocles tarafından kullanılmıştır. Her şeyin temeli, kökü elementlerdir der Empedocles… Element kavramını geliştirenler ise Plato ve Aristo’dur. Plato her öğenin yeryüzünde aynı güçte ve mutlak olduğunu söylemiştir.

Gelelim doğum haritamızdaki elementlerimize… Doğum haritamızdaki elementlerimizin dengesinin incelenmesi kişiliğimizin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Çünkü her elementin bir karakteri ve davranış biçimi vardır ve her element grubunda 3 burç bulunur :

Ateş: Koç, Aslan, Yay

Toprak: Oğlak, Boğa, Başak

Hava: Terazi, İkizler, Kova

Su: Yengeç, Akrep, Balık

Ateş elementi; neşeli, coşkulu, iyimser, spontan, cesur, direkt, ikna edici, dürüst, motive edici, hevesli, güdüsel, yaratıcı, yaşama sevinci olan, özgür, ısrarcı olma özellikleri katar kişiye. Ateş elementi yoğun olan kişilerde hayatı dramatik biçimde yaşayan, canlı ve içlerindeki enerjiyi başkalarına yayma isteği duyan kişiler olarak karşımıza çıkarlar. Enerjileriyle çekerler bizi kendilerine.

Ancak her şeyin bir dengesi vardır. Bir kişinin doğum haritasında ateş elementinin fazla olması kişiyi kibirli, gururlu, baskıcı, çocuksu, kaba, fazla hareketli, aşırı güvenli, saldırgan yapabilir.

Hava Elementi ise zihinsel süreçlere karşılık gelir. Bu elementte şeffaflık, geçirgenlik, iletişim vardır. Gerçekçi yanımızı, akılcı düşünmeyi, düşünceler dünyasını, konuşma ve tartışmayı anlatır.

Hava elementi yoğun olan kişiler mantıklı, gerçekçi, iletişime önem veren, objektif, rafine, ince, karşısındakinin fikirlerini dinleyen, kibar ve entelektüeldirler.

Bir doğum haritasında hava elementinin eksik olması öncelikle o kişinin yeteri kadar objektif davranamamasına ve olayları kişisel algılamasına sebep olabilir. Bu kişilerde kendilerini konuşarak ifade etmek ön planda değildir. Soyut konuları değerlendirmek gibi bir uğraş içine girmezler. Eğitim hayatlarında aksaklıklar olabileceği gibi, eğitime çok da önem vermeyebilirler.

Toprak elementine gelince; bu burçlar somut, pratik, maliyet bilincine sahip, gerçekçi ve karşısındakine güven veren bir doğaya sahiptirler. Bazıları için muhafazakar olarak da değerlendirilebilirler ama eylemlerimizi, düşüncelerimizi, somut bir şekilde hayata geçirmek ve uygulamak için toprak elementine ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek gerekir.

Toprak elementi yoğun olan kişiler ise olayları ve her şeyi oldukları gibi kabul ederler. Bu da bazen vizyon eksikliği ve dar görüşlülük verebilir. Hayal gücünden yoksundurlar, hayaller yerine gerçek ve somut işlerle uğraşırlar. Hareketlerinin ve yöntemlerinin sonuçlarını düşünmezler. Kendi düşüncelerinde yaşadıkları için vücutlarına iyi bakmazlar. Aşırı maddiyatçı ve çok fazla içe dönük olabilirler.

Doğum haritasında toprak elementi eksik olanlar maddi dünyanın gerçeklerini anlayamazlar. Kendilerini köksüz ve temelsiz hissederler. Dünya üzerinde kendilerini konumlandıramazlar, fiziksel ihtiyaçlarını önemsemezler. Para kazanmayı, yatırım yapmayı bilmezler.

Su elementi değişik biçimlerde ortaya çıkabilir. Kimi zaman durgun, kimi zaman hareketli. Su, duygusal bir enerjidir. Akılcı olmayan, subjektif, sezgisel ama hayat veren, bizi robot olmaktan kurtaran enerjidir. Haritasında su elementi yoğun olan kişiler koruyucu, merhametli ve eski anılara bağlıdırlar. Suyun rahatlatan, gevşeten, besleyici, verimli ve büyütücü enerjisi bu kişilere geçmiş gibidir adeta…

Bir kişinin haritasında su elementi fazlaysa o kişi aşırı duygusal, içe dönük olabilir. Duyguların yoğun baskısından dolayı hayattan uzaklaşıp, içine kapanabilir. Takıntılıdır, hayal ve fantezi dünyası çok gelişmiştir.

Su elementinin eksikliği ise kişinin kendisinin ve çevresindeki insanların duygularını anlamakta zorlanmasına sebep olur. Su elementi az olan kişiler sezgisel bilgiye güvenmezler, duygularını önemsemezler, kendilerine güvenleri azdır. Her şeyi mantığa indirgemeye çalışırlarken acıdan da korkarlar.

Doğum haritalarımızda eksik element doğal olarak dağılım içinde baskın olan element tarafından kapatılarak bastırılmaya çalışılır ama eksikliğini de hemen belli eder. Çoğumuz güçlü olduğumuz alanda uzmanlaşırız ya da kendimizi bu alanda güçlü hissederiz. Eksik olan element, tamamlamamız gereken olanı açıkladığı için bu eksikliğin de bir şekilde tamamlanması gerekecektir. Çoğu kişi eksik elementini ya işinde ya da eşinde tamamlamaya çalışır. Eş yerine yakın arkadaşlar da olabilir. Çünkü ilişkiler eksik elementlerin dengelenmesi ve karşılıklı ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olur. İlişkilerde enerji değiş tokuşu yaşanır.

Geçtiğimiz hafta yazımda doğum haritamızdaki elementlerin yaşamımıza etkilerinden bahsetmiştim. Bu bilgiler ışığında biz astrologlar, bir doğum haritasını analiz ettiğimiz zaman ‘sentez burç’ ve ‘gölge burç’ olarak iki kavramla karşılaşırız.

Sentez burç kişinin en yoğun ve belirgin olan davranışlarını, gölge burç ise geliştirmesi gereken eksik olan taraflarını gösterir bize.

Astrolojide nitelikler; temel davranış biçimleri olan elementlerin kendilerini ortaya koyuş ve dış olaylara tepki veriş tarzlarını tanımlar. Astrolojide üç çeşit davranış tarzı vardır:

Öncü

Sabit

Değişken

Her bir nitelik ise içinde dört burcu barındırır.

Öncü: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak

Sabit: Aslan, Akrep, Kova, Boğa

Değişken: Yay, Balık, İkizler, Başak

ÖNCÜ BURÇLAR

Öncü burçlar mevsimlerin başlangıcıdırlar. İnisiyatif sahibidirler, stratejileri belirlerler, cesurdurlar, çevrelerini etkilerler, çevrelerine baskı yaparlar, olayları harekete geçirirler.

Koç Burcu:

Ateş burcunun öncü burcudur. Koçlar, öncü niteliklerini ateş elementinin özellikleri ile ortaya koyarlar. Motive ederler, ben diye ortaya çıkarlar, vizyon sahibi, coşkulu, cesaretleriyle örnek olurlar.

Yengeç Burcu:

Yengeç ise öncülüğünü su elementi yoluyla yapacaktır. Yani kendi duygularını, güvenlik alanı kurmak, genişletmek ve korumak için öncülük yapar. Yengeç pasif bir burç olmasına rağmen öncü bir burçtur. Yengeç’in öncülüğü, güvenlik alanı tehdit altında olduğunda ortaya çıkar. Yatırımlarına ve evine, ailesine tehdit gelmediği sürece problem çıkmaz.

Terazi Burcu:

Terazi burcu hava elementinde olduğundan, dengeleyen, objektif olan, tartan, karşısındakinin fikrini soran, onay bekleyen yönleri ve özellikleri olmasına rağmen, kimliğini ilişkiler ve objektiflik yoluyla ortaya koyar. Terazi hava elementi olduğundan stratejilerini mantık yoluyla belirler, diplomatik davranarak olayları yönlendirebilir. Öncülüğünü düşünceler üzerinden, yani belli bir politikayı ortaya koymak için yapar. Terazi’nin her zaman dengeleyici, derinliğe inanan ama gerektiğinde karar verebilen bir yönü vardır.

Oğlak Burcu:

Oğlak burcu planlı, yöntem sahibi, dikkatli, kendini hedeflerine adayabilen, iyi bir yönetici, maddi gerçeklerin farkındadır. Hayatı ciddiye alır, fikirleri somut hale getirebilir ve bunların kalıcı olabilmesi için gerekli yapıyı kurar. Gelenek ve görenekleri korur.

Öncü burçlar kişiliği, kimliği öne alır. Haritada öncü burçlar fazlaysa, yeni stratejiler yaratmak ve kendi kimliğini öne çıkarmak önem taşır. Bu tip insanlar, “ben” diyebilen, kendi duygularını, düşüncelerini, kişiliğini ve kimliğini ön plana alan kişilerdir.

SABİT BURÇLAR

Sabit burçlar güvenliğe önem veren, ağır başlı, kararlı, sabırlı, başladıktan sonra sonunu getirebilen inatçı burçlardır. Dayanıklılıklarından dolayı uzun vadede başarılı olabilirler.

Sabit burçların özelliği, ellerindeki kaynakları daha verimli kullanabilmek ve somut hale getirmek için uzun vadede sürdürmeye çalışan burçlardır. Öncü burçlar harekete geçirir ama sürdürecek olan sabit burçlardır. Sabit burçlar var olan statüyü sürdürmek isteyeceklerdir.

Boğa burçları, maddi anlamda;

Aslan burçlar, gurur ve kişisel çekimleriyle;

Akrep burçları, duygusal boyutta;

Kova burçları ise düşünceler ve mantık yoluyla sabitliklerini gösterirler.

Boğa Burcu:

Boğa toprak olduğundan varlığını maddi alanda gösterir. Boğa burcu güvenliği için para biriktirir, bankada saklar, toprağa yakın olunca kendini güvende hisseder.

Aslan Burcu:

Aslan, Koç’un başlattığını devam ettirir. İnsanlara güven verir, coşkulu, egosuyla karşısındakini mat eder.

Akrep Burcu:

Akrep ise sabitliğini su elementine özgü bir şekilde duygularda yaşayacaktır. Akrep burcu bir kişiye, bir olaya ait duygu beslemişse bunu bilinçaltında uzun süre saklar. Suyun sabit hali buz veya göl gibidir. Akrep soğukkanlı, duygularını kontrol edebilen bir kişidir. Akrep duygusal boyutta kendini çok iyi kontrol edebilir.

Kova Burcu:

Kova, kendi düşüncelerinde, zihinsel ve mental alanda sabittir. Kendi ideallerinden onu ayırmak mümkün değildir. Belli ilkeleri vardır. Dogmaya karşıdır ama kendi dogmaları vardır. Düşüncelerini değiştirmek zordur.

Sabit Burçların Olumsuz Yönleri:

Sabit burçların olumsuz yönleri esnek olmayan yapılarıdır. Abartıldığında inatçı olurlar. Hiçbir şeye ‘olur’ dememek, statüyü korumak, değişim gereken yerlerde onlar için zaman alabilir ve sancılı olabilir.

DEĞİŞKEN BURÇLAR:

Değişken burçlar mevsim sonlarına denk gelir. Bir mevsim bitip öteki başlamaktadır. Bu geçişi sağlamak için esnek olmak ve sonlanmayı, bırakmayı bilmek gerekir.

Öncüyle başlayan ivme, sabitlerle en üst noktaya gelir ve değişkenlerle azalmaya başlar, yavaş yavaş biter ve dağılır.

Bu burçlar sabitlerin tam tersine, ‘ben sana uyarım, uyum gösteririm, senin peşine takılırım, oradan oraya geçerim’ derler. Dağıtmakta var olan koşulları değiştirmek, sonuçlandırmak vardır. Çözümlemek, vazgeçmek söz konusudur.

Olumlu Yönleri:

Çok uyumludurlar, her konuyu anlarlar, her koşula uyarlar, her işi yapabilirler. Bu burçlar sürekli olarak bilgi alır, bilgi dağıtır, yer değiştirir, aracılık görevi yaparlar. Kişiler arasında da iletişimin akıcılığını sağlarlar. Karşı tarafın kişiliğini bastırmadan hareket ederler.

İkizler Burcu:

Hava elementi taşıyan İkizler, değişken bir burçtur. İkizler rüzgar gibidir, kolay bağlanamaz, yerinde duramaz, hafif, ince ve incedirler. Her tarafı sarma, her tarafı kuşatma özelliğine sahiptir.

Başak Burcu:

Başak’ın değişkenliği ise maddi düzeydedir. Güçlü el becerisine sahip olan Başak burcu, detaylara önem verir. Tam bir proje yöneticisidir.

Yay Burcu:

Yay burcunun değişkenliği İkizler burcuna benzer ancak o ateşin verdiği cesaretle olaylara yaklaşır, detaylara takılmaz. Yay, meraklı ve heyecan doludur. Tüm dünyayı, evreni öğrenmek ister. Yayın değişkenliği esasında yabancı kültürleri tanıma merakından gelir.

Balık Burcu:

Su elementinin değişkenliği onun duygusal kapasitesini tüm evrene yayması, bütünleşmesi, ruhsallığa ve duygulara daha çabuk kapılması, kendini bırakması ve feda etmek gerekmektedir. Balık burcu, Koç’un başlattığı döngünün sonudur. Böyle olunca tam bir vazgeçiş, bir kayboluş olacaktır. Bunu yapmak için değişken olmak gerekir. Balık da bunu sezgisel, duygusal ve pasif olarak yapar.

İşte tüm bu ayrıntıları bilmek doğum haritasını yorumlayabilmek açısından önemlidir.