Doğum Haritasında Evler ve Anlamları

Astronomi (Yıldız Dili)

Hepimizin bildiği gibi Astroloji insanlık tarihi kadar eski, astronominin gelişmesine öncülük eden çok geniş kültürel bir disiplindir.

Eski zamanlardan beri, astroloji kendini tanıma için bir araç olmuştur ve kişiye kendisini anlama, hayatını biçimlendirme olanağı sunar. “Niçin buradayım?”, “Hayatımın amacı ne?”, “Nasıl davranmam gerek?” gibi belli başlı sorulara cevap bulmamıza yardım eder. Bireylerin kendilerini görebildikleri ve kendi potansiyellerinin farkına varabildikleri bir ayna tutar. Astrolojinin sembolik dili sadece eski mitleri ve sembolleri kapsamaz, aynı zamanda bilincin gizli düzeylerine de işaret eder. Kalbe ve ruha, sezgiye ve imgelemeye güçlü biçimde değinir. Astrolojinin herkese çekici gelmesinin temelinde yatan özelliği budur.

Burçlar Kuşağı (ZODYAC)

Güneş her zaman yıllık hareketi boyunca ekliptik üzerinde görünür. Ekliptik’in her iki yönünde yer alan, 9 derece genişliğindeki kuşağa, hayvanlar çemberi adı verilen Zodyak denir. Zodyak üzerinde burçlar olarak nitelediğimiz takım yıldızları vardır.

12 tane burç vardır ve burçlar harita üzerinde davranış biçimlerimizi gösterir.

Zodyak kuşağı üzerinde sıralanan 12 burcun, Dünya’nın herhangi bir yerinden görünen şekline Horoskop denir. Doğum yeri, doğum tarihi ve saati ile horoskop harita çıkarılır.

Gezegenler astrolojinin ajanlarıdır. Gezegenler yetenekleri ve hayat içindeki özleri temsil eder.

EVLER

İçi boş olarak kabul edilen daire 30’ar derecelik 12 eşit bölüme ayrılır. Her bir ev yaşam faaliyetlerinden belli bölümleri temsil eder.

Evleri sıralanışı, saatin tersi yönündedir.

1. Ev: Kişilik, genel temalar, sağlık, bedene ait konular. Genel olarak dışarıya karşı gösterdiğimiz imajımızı belirler.

2. Ev: Kazançlar, kişisel gelirler, yetenekler, doğuştan getirdiğimiz sahip olunan destekler.

3. Ev: Kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre, eğitim (ilk ve liseye kadar) kontratlar, söylentiler, nasıl düşünüyoruz, nasıl iletişim kuruyoruz.

4. Ev: Aile, ev, kökler baba, temel.

5. Ev: Aşk, çocuklar, hobilerimiz ve yapmaktan keyif aldığımız şeyler.

6. Ev: İş ortamı, iş teknikleri, hizmet edenler, günlük rutinimiz, sağlığımız ve evcil hayvanlar.

7. Ev: Ortaklarımız, evlilik, anlaşmalar, mahkeme içeren durumlar ve açık düşmanlıklar.

8. Ev: Miras, başkalarının kaynakları, eşin ve babanın mirası, kriz getiren konular.

9. Ev: Uzun yolculuklar, ruhsal deneyimler, inançlarımız ve felsefelerimiz, Üniversiteler, akademik kariyerimiz, basın ve yabancılarla ilgili konular, uluslar arası konular.

10. Ev: Şan, şöhret, toplum önünde tanınma, meslek, kariyer, annemiz.

11. Ev: Geleceğe yönelik ümitler, idealler, beklentiler, arkadaş grupları, dernekler, sosyal nedenlerle durumlar.

12. Ev: Gizli kalan konular, elde olmayan konular, yazgı, ruhsal dersler, bilinç altı, deneyimler, kabullenme ve vazgeçme, bırakma.